עדי חן מנקר

עדי חן מנקר

מנהלת הידע של התע"א

הרצאות מפי עדי חן מנקר:

דוברים נוספים באירוע דיגיטל וניהול ידע

Open Accessibilty Menu