08:30

דיגיטל וניהול ידע

08:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:00

הספונטניות של ניהול הידע ברשתות החברתיות. על שקיפות, אוטונומיה ומיתוג עצמי של עובדים בדיגיטל כגורמים מרכזיים בחיזוק תהליכי ניהול הידע הפנים ארגוניים. על שימוש בערוצי הדיגיטל כגורם הממנף ניהול ידע עצמי של עובדים.
ד"ר אלון הסגל

09:30

ההרצאה תעסוק בקשר בין השינוי בתפיסת הלמידה העכשווית והמעבר למיקרו למידה תוך בחינת התועלות במיקרו למידה ויישום נכון של הלמידה בפועל.
ענבר גת שחם

10:00

"פתרונות ניהול ידע בתע"א"
עדי חן מנקר

10:30

הפסקה

10:45

"לתת שירות מבוסס ידע בדיגיטל ללקוחות"
לירן מלצר

11:45

פעילות דיגיטל משנה סדרי עולם וסדרי ניהול ידע
ד"ר מוריה לוי
Open Accessibilty Menu