08:30

דיגיתל וניהול ידע

08:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:00

פעילות דיגיתל משנה סדרי עולם וסדרי ניהול ידע
ד"ר מוריה לוי

09:45

הספונטניות של ניהול הידע ברשתות החברתיות. על שקיפות, אוטונומיה ומיתוג עצמי של עובדים בדיגיתל כגורמים מרכזיים בחיזוק תהליכי ניהול הידע הפנים ארגוניים. על שימוש בערוצי הדיגיתל כגורם הממנף ניהול ידע עצמי של עובדים.
ד"ר אלון הסגל

10:30

הפסקה

10:40

"לתת שירות דיגיתל ללקוחות"
לירן מלצר

11:10

"פתרונות ניהול ידע בתע"א"
עדי חן מנקר
Open Accessibilty Menu